№5. Квадрат тэнцэтгэл бишийг хэрхэн ойлгох вэ? Математикийн бодлого бодох аргуудаас-

№5. Квадрат тэнцэтгэл бишийг хэрхэн ойлгох вэ? Математикийн бодлого бодох аргуудаас-

Dec. 07, 2019
Your rating: 0
0 0 votes

Video trailer

Director

Director

Cast

Synopsis

Similar titles

№6. Квадрат тэнцэтгэл бишийг графикаар олох. Математик цуврал
№ 20.Шугаман тэгшитгэлийн системийг шинжлэх аргууд. Математик цуврал
№ 12. Илтгэгч тэнцэтгэл биш -2. Матеиатик цуврал
№ 3. Хялбар тэнцэтгэл бишийн систем бодох. Математик цуврал
№18. Шугаман тэгшитгэлийн системийг нэмэх аргаар бодох. Математик цуврал
№7. Квадрат тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 14. Иррациональ тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 10. Математик цуврал
№ 21. Шугаман тэгшитгэлийн системийг шинжлэхийг жишээн дээр тайлбарлах нь.
№ 11. Илтгэгч тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 8 Квадрат тэнцэтгэл бишийг интервалын аргаар бодох нь. Математик цуврал
№ 16. Модультай тэнцэтгэл биш. Математик цуврал