№ 1: Тоон шулуун дээр шийдийг дүрслэх нь. Математикийн хичээл

№ 1: Тоон шулуун дээр шийдийг дүрслэх нь. Математикийн хичээл

Dec. 07, 2019
Your rating: 0
0 0 votes

Video trailer

Director

Director

Cast

Synopsis

Similar titles

№ 10. Математик цуврал
№17. Шугаман тэгшитгэлийн системийг орлуулах аргаар бодох. Математик цуврал
№ 3. Хялбар тэнцэтгэл бишийн систем бодох. Математик цуврал
№18. Шугаман тэгшитгэлийн системийг нэмэх аргаар бодох. Математик цуврал
№ 11. Илтгэгч тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 20.Шугаман тэгшитгэлийн системийг шинжлэх аргууд. Математик цуврал
№ 8 Квадрат тэнцэтгэл бишийг интервалын аргаар бодох нь. Математик цуврал
№ 16. Модультай тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№5. Квадрат тэнцэтгэл бишийг хэрхэн ойлгох вэ? Математикийн бодлого бодох аргуудаас-
№ 4. Математик цуврал
№ 2. Хялбар тэнцэтгэл биш / Математик цуврал./
№ 13. Рациональ тэнцэтгэл биш. Математик цуврал