№ 10. Математик цуврал

№ 10. Математик цуврал

Jan. 20, 2020
Your rating: 0
0 0 votes

Video trailer

Director

Director

Cast

Synopsis

Similar titles

№ 4. Математик цуврал
№ 14. Иррациональ тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 12. Илтгэгч тэнцэтгэл биш -2. Матеиатик цуврал
№ 19. Шугаман тэгшитгэлийн системийг графикийн аргаар бодох. Математик цуврал
Матрицийн нэмэх,хасах үйлдэл. Математик цуврал № 23
№17. Шугаман тэгшитгэлийн системийг орлуулах аргаар бодох. Математик цуврал
Матрицийг үржүүлэх үйлдэл. № 25
№ 16. Модультай тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 3. Хялбар тэнцэтгэл бишийн систем бодох. Математик цуврал
№5. Квадрат тэнцэтгэл бишийг хэрхэн ойлгох вэ? Математикийн бодлого бодох аргуудаас-
Матрицийг тоогоор үржүүлэх үйлдэл. Математик цуврал № 24
№ 21. Шугаман тэгшитгэлийн системийг шинжлэхийг жишээн дээр тайлбарлах нь.