№ 13. Рациональ тэнцэтгэл биш. Математик цуврал

№ 13. Рациональ тэнцэтгэл биш. Математик цуврал

Jan. 20, 2020
Your rating: 0
0 0 votes

Video trailer

Director

Director

Cast

Synopsis

Similar titles

№17. Шугаман тэгшитгэлийн системийг орлуулах аргаар бодох. Математик цуврал
№ 14. Иррациональ тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
Матрицан тэгшитгэл. № 28
Матрицийн нэмэх,хасах үйлдэл. Математик цуврал № 23
№ 16. Модультай тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 9. Математик цуврал
Матрицийг тоогоор үржүүлэх үйлдэл. Математик цуврал № 24
№ 21. Шугаман тэгшитгэлийн системийг шинжлэхийг жишээн дээр тайлбарлах нь.
№ 11. Илтгэгч тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№6. Квадрат тэнцэтгэл бишийг графикаар олох. Математик цуврал
№5. Квадрат тэнцэтгэл бишийг хэрхэн ойлгох вэ? Математикийн бодлого бодох аргуудаас-
№ 1: Тоон шулуун дээр шийдийг дүрслэх нь. Математикийн хичээл