№ 20.Шугаман тэгшитгэлийн системийг шинжлэх аргууд. Математик цуврал

№ 20.Шугаман тэгшитгэлийн системийг шинжлэх аргууд. Математик цуврал

Dec. 07, 2019
Your rating: 0
0 0 votes

Video trailer

Director

Director

Cast

Synopsis

Similar titles

№5. Квадрат тэнцэтгэл бишийг хэрхэн ойлгох вэ? Математикийн бодлого бодох аргуудаас-
№ 9. Математик цуврал
№6. Квадрат тэнцэтгэл бишийг графикаар олох. Математик цуврал
№17. Шугаман тэгшитгэлийн системийг орлуулах аргаар бодох. Математик цуврал
№ 21. Шугаман тэгшитгэлийн системийг шинжлэхийг жишээн дээр тайлбарлах нь.
№ 11. Илтгэгч тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 4. Математик цуврал
№7. Квадрат тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 14. Иррациональ тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 2. Хялбар тэнцэтгэл биш / Математик цуврал./
№ 16. Модультай тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 15. Математик цуврал/ Модультай тэнцэтгэл биш.