№ 8 Квадрат тэнцэтгэл бишийг интервалын аргаар бодох нь. Математик цуврал

№ 8 Квадрат тэнцэтгэл бишийг интервалын аргаар бодох нь. Математик цуврал

Dec. 07, 2019
Your rating: 0
0 0 votes

Video trailer

Director

Director

Cast

Synopsis

Similar titles

№ 9. Математик цуврал
№6. Квадрат тэнцэтгэл бишийг графикаар олох. Математик цуврал
№ 3. Хялбар тэнцэтгэл бишийн систем бодох. Математик цуврал
№18. Шугаман тэгшитгэлийн системийг нэмэх аргаар бодох. Математик цуврал
№ 19. Шугаман тэгшитгэлийн системийг графикийн аргаар бодох. Математик цуврал
№7. Квадрат тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 15. Математик цуврал/ Модультай тэнцэтгэл биш.
№ 14. Иррациональ тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 10. Математик цуврал
№ 13. Рациональ тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 16. Модультай тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 1: Тоон шулуун дээр шийдийг дүрслэх нь. Математикийн хичээл