№7. Квадрат тэнцэтгэл биш. Математик цуврал

№7. Квадрат тэнцэтгэл биш. Математик цуврал

Jan. 20, 2020
Your rating: 0
0 0 votes

Video trailer

Director

Director

Cast

Synopsis

Similar titles

№ 14. Иррациональ тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 16. Модультай тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 2. Хялбар тэнцэтгэл биш / Математик цуврал./
№ 12. Илтгэгч тэнцэтгэл биш -2. Матеиатик цуврал
№ 1: Тоон шулуун дээр шийдийг дүрслэх нь. Математикийн хичээл
№ 20.Шугаман тэгшитгэлийн системийг шинжлэх аргууд. Математик цуврал
№ 11. Илтгэгч тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 19. Шугаман тэгшитгэлийн системийг графикийн аргаар бодох. Математик цуврал
№ 8 Квадрат тэнцэтгэл бишийг интервалын аргаар бодох нь. Математик цуврал
№ 21. Шугаман тэгшитгэлийн системийг шинжлэхийг жишээн дээр тайлбарлах нь.
№5. Квадрат тэнцэтгэл бишийг хэрхэн ойлгох вэ? Математикийн бодлого бодох аргуудаас-
№17. Шугаман тэгшитгэлийн системийг орлуулах аргаар бодох. Математик цуврал