Матрицан тэгшитгэл. № 28

Матрицан тэгшитгэл. № 28

Jan. 20, 2020
Your rating: 0
0 0 votes

Video trailer

Director

Director

Cast

Synopsis

Similar titles

№ 12. Илтгэгч тэнцэтгэл биш -2. Матеиатик цуврал
Матрицийн урвууг олох. № 27
№ 4. Математик цуврал
№ 2. Хялбар тэнцэтгэл биш / Математик цуврал./
№18. Шугаман тэгшитгэлийн системийг нэмэх аргаар бодох. Математик цуврал
№17. Шугаман тэгшитгэлийн системийг орлуулах аргаар бодох. Математик цуврал
№5. Квадрат тэнцэтгэл бишийг хэрхэн ойлгох вэ? Математикийн бодлого бодох аргуудаас-
№ 19. Шугаман тэгшитгэлийн системийг графикийн аргаар бодох. Математик цуврал
Матрицийн тодорхойлогч. № 26
№ 21. Шугаман тэгшитгэлийн системийг шинжлэхийг жишээн дээр тайлбарлах нь.
Матрицийн тухай ойлголт. Математик цуврал № 22
№ 1: Тоон шулуун дээр шийдийг дүрслэх нь. Математикийн хичээл