Матрицийг тоогоор үржүүлэх үйлдэл. Математик цуврал № 24

Матрицийг тоогоор үржүүлэх үйлдэл. Математик цуврал № 24

Jan. 20, 2020
Your rating: 0
0 0 votes

Video trailer

Director

Director

Cast

Synopsis


Матрицийг тоогоор үржүүлэх үйлдэл. Математик цуврал № 24

Similar titles

№ 10. Математик цуврал
№7. Квадрат тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 13. Рациональ тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
Матрицийн урвууг олох. № 27
№ 3. Хялбар тэнцэтгэл бишийн систем бодох. Математик цуврал
Матрицийн нэмэх,хасах үйлдэл. Математик цуврал № 23
Матрицийн тухай ойлголт. Математик цуврал № 22
Матрицийн тодорхойлогч. № 26
№ 8 Квадрат тэнцэтгэл бишийг интервалын аргаар бодох нь. Математик цуврал
№6. Квадрат тэнцэтгэл бишийг графикаар олох. Математик цуврал
№17. Шугаман тэгшитгэлийн системийг орлуулах аргаар бодох. Математик цуврал
№ 15. Математик цуврал/ Модультай тэнцэтгэл биш.