Матрицийг үржүүлэх үйлдэл. № 25

Матрицийг үржүүлэх үйлдэл. № 25

Jan. 20, 2020
Your rating: 0
0 0 votes

Video trailer

Director

Director

Cast

Synopsis


Матрицийг үржүүлэх үйлдэл. № 25

Similar titles

№ 12. Илтгэгч тэнцэтгэл биш -2. Матеиатик цуврал
№6. Квадрат тэнцэтгэл бишийг графикаар олох. Математик цуврал
Матрицийн тодорхойлогч. № 26
№ 14. Иррациональ тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№17. Шугаман тэгшитгэлийн системийг орлуулах аргаар бодох. Математик цуврал
№ 11. Илтгэгч тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 2. Хялбар тэнцэтгэл биш / Математик цуврал./
№ 9. Математик цуврал
№7. Квадрат тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 21. Шугаман тэгшитгэлийн системийг шинжлэхийг жишээн дээр тайлбарлах нь.
№ 19. Шугаман тэгшитгэлийн системийг графикийн аргаар бодох. Математик цуврал
№ 15. Математик цуврал/ Модультай тэнцэтгэл биш.