Матрицийн нэмэх,хасах үйлдэл. Математик цуврал № 23

Матрицийн нэмэх,хасах үйлдэл. Математик цуврал № 23

Jan. 20, 2020
Your rating: 0
0 0 votes

Video trailer

Director

Director

Cast

Synopsis


Матрицийн нэмэх,хасах үйлдэл. Математик цуврал № 23

Similar titles

Матрицийн урвууг олох. № 27
№6. Квадрат тэнцэтгэл бишийг графикаар олох. Математик цуврал
№ 12. Илтгэгч тэнцэтгэл биш -2. Матеиатик цуврал
№18. Шугаман тэгшитгэлийн системийг нэмэх аргаар бодох. Математик цуврал
Матрицан тэгшитгэл. № 28
№ 16. Модультай тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 13. Рациональ тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 1: Тоон шулуун дээр шийдийг дүрслэх нь. Математикийн хичээл
№17. Шугаман тэгшитгэлийн системийг орлуулах аргаар бодох. Математик цуврал
Матрицийн тодорхойлогч. № 26
№ 11. Илтгэгч тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 21. Шугаман тэгшитгэлийн системийг шинжлэхийг жишээн дээр тайлбарлах нь.