Матрицийн тодорхойлогч. № 26

Матрицийн тодорхойлогч. № 26

Jan. 20, 2020
Your rating: 0
0 0 votes

Video trailer

Director

Director

Cast

Synopsis

Similar titles

№ 11. Илтгэгч тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№7. Квадрат тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 14. Иррациональ тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№6. Квадрат тэнцэтгэл бишийг графикаар олох. Математик цуврал
№18. Шугаман тэгшитгэлийн системийг нэмэх аргаар бодох. Математик цуврал
№ 2. Хялбар тэнцэтгэл биш / Математик цуврал./
Матрицан тэгшитгэл. № 28
№ 3. Хялбар тэнцэтгэл бишийн систем бодох. Математик цуврал
№ 12. Илтгэгч тэнцэтгэл биш -2. Матеиатик цуврал
№ 21. Шугаман тэгшитгэлийн системийг шинжлэхийг жишээн дээр тайлбарлах нь.
Матрицийг үржүүлэх үйлдэл. № 25
№ 9. Математик цуврал