Матрицийн тухай ойлголт. Математик цуврал № 22

Матрицийн тухай ойлголт. Математик цуврал № 22

Jan. 20, 2020
Your rating: 0
0 0 votes

Video trailer

Director

Director

Cast

Synopsis


Матрицийн тухай ойлголт. Математик цуврал № 22

Similar titles

№5. Квадрат тэнцэтгэл бишийг хэрхэн ойлгох вэ? Математикийн бодлого бодох аргуудаас-
Матрицийг тоогоор үржүүлэх үйлдэл. Математик цуврал № 24
Матрицийн урвууг олох. № 27
Матрицийг үржүүлэх үйлдэл. № 25
№ 10. Математик цуврал
№17. Шугаман тэгшитгэлийн системийг орлуулах аргаар бодох. Математик цуврал
Матрицийн нэмэх,хасах үйлдэл. Математик цуврал № 23
№ 9. Математик цуврал
№ 21. Шугаман тэгшитгэлийн системийг шинжлэхийг жишээн дээр тайлбарлах нь.
№ 19. Шугаман тэгшитгэлийн системийг графикийн аргаар бодох. Математик цуврал
№ 11. Илтгэгч тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
Матрицийн тодорхойлогч. № 26