Матрицийн урвууг олох. № 27

Матрицийн урвууг олох. № 27

Jan. 20, 2020
Your rating: 0
0 0 votes

Video trailer

Director

Director

Cast

Synopsis

Similar titles

№7. Квадрат тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 15. Математик цуврал/ Модультай тэнцэтгэл биш.
№ 21. Шугаман тэгшитгэлийн системийг шинжлэхийг жишээн дээр тайлбарлах нь.
№18. Шугаман тэгшитгэлийн системийг нэмэх аргаар бодох. Математик цуврал
Матрицийн нэмэх,хасах үйлдэл. Математик цуврал № 23
№ 4. Математик цуврал
Матрицийн тухай ойлголт. Математик цуврал № 22
№ 13. Рациональ тэнцэтгэл биш. Математик цуврал
№ 2. Хялбар тэнцэтгэл биш / Математик цуврал./
№ 1: Тоон шулуун дээр шийдийг дүрслэх нь. Математикийн хичээл
№ 12. Илтгэгч тэнцэтгэл биш -2. Матеиатик цуврал
Матрицийг тоогоор үржүүлэх үйлдэл. Математик цуврал № 24